• Het initiatief van NOA en NVF waar afbouwbedrijven en fabrikanten in de binnenbouw

  elkaar ontmoeten, inspireren en samenwerken.

  BinnenBouw Experts

 • - Over BinnenBouw Experts -

  Oude wijn in nieuwe zakken?

  Nee! Met dit platform slaan de ondernemersvereniging NOA (plafond- en wandmontage) en producentenvereniging NVF een andere weg in. Door intensiever samen te gaan werken en de krachten te bundelen, realiseren de plafond- en wandmontagebedrijven verenigd binnen NOA en de NVF nog meer impact voor de binnenbouw. En jij bent uitgenodigd om mee te doen. De BinnenBouw Experts staat voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan de (droge) binnenbouw.

  Wat heb je er aan om BinnenBouw Expert te zijn?

  Jezelf en jouw bedrijf presenteren als een BinnenBouw Expert is een aanvulling op je huidige lidmaatschap. De samenwerking tussen NOA en NVF maakt onder andere ruimte is jouw inbreng, voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden, voor kennisdeling- en verrijking en voor vooruitstrevende ondernemerschap. Samen met collega ondernemers en fabrikanten bouwen aan een veilige, comfortabele en energiezuinige omgeving om in te wonen, te leven en te werken. De BinnenBouw Experts leveren hier een belangrijke bijdrage aan. En daar mag je trots op zijn!

 • De genomineerden BBE Award 2018-2019 in beeld

  Kwakman

   

  Bimmerman

   

  Verwol complete interieurrealisatie

 • Winnaar BBE Award 2018-2019 bekend!

  De vakjury maakt de 3 bedrijven bekend die meedingen naar de titel van 1ste BinnenBouw Expert van Nederland.

  BinnenBouw Ondernemerstalk

  Volgende editie: 4 oktober 2018, Van der Valk Spier-Dingeloo

 • Intensieve samenwerking NOA en NVF

  De hoofdsector Plafond- en wandmontage van de NOA en de NVF zijn sinds 2017 intensiever gaan samenwerken. Uit gezamenlijk onderzoek bleek dat de (droge) binnenbouw gemeenschappelijke kansen en uitdagingen heeft. Om een gezamenlijke uiting te geven aan de nieuwe activiteiten, is het initiatief de 'BinnenBouw Experts' in het leven geroepen. Dit initiatief is gestart om de thema's imago, opleiding en kwaliteit concreet op te pakken.

  Imago, opleiding en kwaliteit

  Met de naam BinnenBouw Experts wil de NOA-NVF de afbouwer en de fabrikant van de droge binnenbouw beter positioneren. Het imago van de afbouw kan wel een boost gebruiken. Niet alleen naar de buitenwereld toe, ook bij de leden zelf. Werk aan de winkel dus.

   

  De aanwas van nieuwe leerlingen voor de opleiding van plafond- en wandmonteur is beperkt en er treedt vergrijzing van de arbeidsmarkt op. De hoogste tijd voor opleiden dus!

   

  Een echte expert wil niets liever dan kwaliteit leveren. Mocht er iets mis gaan, dan gaat de BinnenBouw Expert serieus met klachten om. Door onduidelijke afspraken, afschuiven van verantwoordelijkheid of onvoldoende klantgericht werken kan wrijving ontstaan. Uniformiteit in klachtenafhandeling aanbrengen lijkt een goede start.

 • - Activiteiten BBE -

  Samen met de leden van de NOA en NVF organiseert BinnenBouw Experts de volgende activiteiten:

 • De winnaar van de BBE Award is bekend!

  BINNENBOUW EXPERT AWARD 2018-2019

  Kwakman, Verwol complete interieur realisatie en Bimmerman projectafbouw waren de finalisten die streden om de eerste BinnenBouw Expert Award. Op 15 november werd, bij Arsenaal Restaurants in Naarden, tijdens een avondvullend programma de award en de cheque ter waarde van € 3.000,-- voor PR activiteiten, voor het eerst uitgereikt aan de winnaar: Kwakman uit Volendam.

   

  Het juryrapport

  De jury noemde de winnaar een vooruitstrevende organisatie binnen de (droge) binnenbouw. Zaken als ‘open source software’ en ‘blockchain technology' zijn bij Kwakman in beeld als potentie voor de hele bouwketen, waarbij deze nieuwe technieken ook worden gezien als antwoord op het 'circulair' maken van het afbouwproces. Evenals de noodzakelijkheid om het personeel daarin mee te nemen met toekomstgerichte opleidingen. Concluderend: Kwakman is breed en toekomstgericht georiënteerd en weet heel goed waar de kracht van het bedrijf zit. En doet dat met passie en gedrevenheid!

   

  Meer dan alleen een project

  Dagelijks worden de mooiste en meest duurzame binnenbouw projecten opgeleverd. Met als resultaat: tevreden klanten. De plafond- en wandmontagebedrijven, hetzij totaal afbouwbedrijven, leveren hier een belangrijke bijdrage aan. De oplevering van een project is een resultaat van meerdere facetten binnen een organisatie. Niet iedereen ziet of weet dat. Daarom zijn en ondernemersvereniging NOA en producentenvereniging NVF i.s.m. Plafondenwand.info dit initiatief voor de meest vooruitstrevende BinnenBouw Expert van Nederland gestart.

   

  Meest vooruitstrevend

  De bouwsector kent verschillende prijswedstrijden. De verantwoordelijke commissie van de BinnenBouw Expert Award hanteert een andere aanpak dan men in de sector gewend is. Zij kijkt namelijk naar de organisatie achter de uitgevoerde projecten op basis van vier thema’s: organisatie, marktpropositie, klantenservice en innovatie.

  Aan de hand van deze opzet beoordeelt een onafhankelijke jury welke organisatie het meest vooruitstrevend is. Kwakman mag deze titel nu tot de volgende uitreiking in 2020 gaan voeren.

   

 • BINNENBOUW ONDERNEMERSTALK

  inspiratie - kennisdeling - praktische tips - ledenbetrokkenheid

  Nieuwe datum volgt spoedig!

   

  Deel 1: Klanten als extra verkoopkanaal

  Welke ondernemer wil dat nou niet? Klanten die jou extra omzet brengen. Hoe zorg je ervoor dat jouw klanten dit doen? Wat doe je wel en wat niet?

   

  Tijdens de allereerste editie van de BinnenBouw Ondernemerstalk staat dit thema centraal. De avond start met een lezing van een klantenexpert. Tijdens het diner gaan alle deelnemers met elkaar in gesprek om eigen klantervaringen te delen. Na het eten worden deze ervaringen in de groep met elkaar gedeeld. Het beoogde resultaat is dat jij als BinnenBouw Expert nieuwe inzichten en handige tips hebt gekregen die je direct kunt gebruiken.

   

  Deel 2: Kwaliteit verbeteren door gezamenlijk op te leiden

  Hoe zorgen we ervoor dat onze binnenbouwbranche kwalitatieve BinnenBouw Experts blijft behouden en voor nieuwe instroom zorgt?

   

  Dit thema wordt geleid door Hilco Nijmeijer, voorzitter van de NOA hoofdsector Plafond- & Wandmontage. Hij zal je in een vogelvlucht op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom opleidingen binnen de branche. Vervolgens presenteert hij een idee van regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van opleiden, zodat collega's samen met een professioneel opleidingsinstituut jongeren kunnen opleiden. Je zal gevraagd worden om je mening en in welke mate je een bijdrage wil en kunt leveren.

   

  Het programma in het kort

  16.30 – 17.00: inloop

  17.00 – 17.45: Deel 1, lezing ‘Klanten als extra verkoopkanaal’

  17.45 – 18.45: diner, inclusief tafelgesprek

  18.45 – 19.30: ervaringen delen (plenair)

  19.30 – 20.00: Deel 2, kwaliteit afbouwers door opleiden

  20.00 – 20.30: borrel en einde BBE Ondernemerstalk

   

  Locatie: nog te bepalen

  BinnenBouw Ondernemerstalk in het kort

   

  Wat is de BinnenBouw Ondernemerstalk?

  Een serie nieuwe inspirerende bijeenkomsten in jouw regio met twee vaste onderwerpen:

  - ondernemerschap

  - jouw input voor de BinnenBouw Expert

   

  Dat duurt zeker heel de dag?

  Nee, inloop is om 16.30 (voor de file) en de afsluiting is om 20.00 (of je blijft nog een half uur borrelen). Voor een avondhap wordt gezorgd.

   

  Waarom is dit interessant voor me?

  Je ontvangt praktische tips die je de volgende dag kan gebruiken. Je ontmoet collega's en kan ervaringen uitwisselen. Je krijgt de gelegenheid om je mening, suggesties of andere input in te brengen om het platform van de BinnenBouw Experts nog beter te maken.

   

  Wat kost dat?

  De Ondernemerstalk valt binnen je lidmaatschap (zowel NOA als NVF) en kost je niets. Voor sommige bijeenkomsten geldt een maximum aantal deelnemers.

   

   

   

  Schrijf je hier in voor de volgende editie.

 • BinnenBouw Experts is een initiatief van:

  NVF

  Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van plafond- en wandmaterialen

  Ben je fabrikant van plafond- en/of wandmaterialen en wil je een positieve bijdrage leveren aan de BinnenBouw Experts? Ben je nieuwsgierig geworden wat een lidmaatschap bij de NVF jou en je bedrijf oplevert?

   

  Neem dan contact op met Herman Jurrius via onderstaande button. Hij neemt graag contact met je op.

  NOA

  Nederlandse Ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven

  Ben je ondernemend bij of ondernemer van een afbouwbedrijf? Bij NOA sluiten professionals zich aan uit de sectoren plafond-en wandmontage, stukadoren en afbouw, vloeren- en terrazzo en natuursteen. Wil jij graag meer weten wat een lidmaatschap bij de NOA voor jou kan betekenen?

   

  Neem dan contact op met met Claudia Willems. Zij neemt graag contact met je op.

   

 • - Neem gerust contact met ons op -

  Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Schroom niet en laat van je horen. Je ontvangt altijd reactie.

  NIEUWEWEG 226
  3905 LT VEENENDAAL
  TEL. 0318-547373
  By continuing, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
  Verzend
×
Disclaimer 
Aan deze website wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie te verstrekken. Deze website is gemaakt vanuit een samenwerkingsverband van NOA-NVF: de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven en de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van plafond- en wandmaterialen. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de mail (c.willems@noa.nl) aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
×
Privacyverklaring
Via deze website worden voornamelijk bedrijfsgegevens, maar soms ook persoonsgegevens verwerkt. NOA en NVF achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen van de AVG. Dat houdt onder andere in dat wij:
o	duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
o	onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
o	u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
o	passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
o	uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-06-2018.
Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een bijeenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze bijeenkomsten), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Formulieren
Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
 
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
o	Alle personen die namens NOA-NVF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
o	We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
o	Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
o	Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
o	Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact (c.willems@noa.nl) met ons op!